Tenders

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Status

Closed
02.06.2017.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

Area

Subscribers

Partneri

Partneri na projektu mogu biti:

  • udruga
  • ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti obrazovanjea odraslih
  • poslodavci/gospodarski subjekti (trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, javna ustanova) koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva (raspon djelatnosti sektora turizma i/ ili ugostiteljstva naveden je u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007, odjeljak 55, 56 i/ili 79)
  • regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

 

Availability of funds

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 31.500.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

S obzirom na to da je zaprimljen značajan broj kvalitetnih projektnih prijedloga, aktivirana je rezervna lista i povećana alokacija za one projektne prijedloge koji nisu uspjeli ući u prvobitnu financijsku omotnicu Poziva za što je dodijeljeno dodatnih 32.366.908,85 kn.

Tender value

31.500.000,00 kn

Fund

Europski socijalni fond

Program

Operational Programme for Effective Human Resources 2014 - 2020

Summary

U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije

Documentation

Odluka-o-financiranju.pdfDatum: 16.3.2018.

Workshops

Nadležno tijelo organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema rasporedu u nastavku:

 

Osijek, dvorana Gradski vrt7. ožujak 2017. 14:00-17:30
Rijeka, Gradska vijećnica10. ožujak 2017. 10:00-13:00
Zagreb, Gastro Globus14. ožujak 2017. 10:00-13:00
Dubrovnik, Velika vijećnica Grada Dubrovnika17. ožujak 2017. 10:00-13:00
Knin, Hrvatska gospodarska komora21. ožujak 2017. 12:00 - 15:00
Šibenik, gradska knjižnica "Juraj Šižgorić"22.  ožujak 2017. 10:00-13:00
Daruvar, hotel Termal24. ožujak 2017. 10:00-13:00

Predviđeno trajanje informativnih radionica je 4 sata. Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac dostupan na https://goo.gl/forms/ryG0zQGSkLMlVD2t1. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta.

Competent institution

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 360
fax. 01 6169 379
euobrazovanje@mint.hr
mint.gov.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X