Tenders

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Status

Closed
31.12.2017.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

Area

Subscribers

Availability of funds

114.000.000,00 HRK

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Business competitiveness

Summary

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti  114.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Pozivom su predviđene:
A) Potpore za inovacije za MSP-ove
B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
C) Potpore male vrijednosti (pod uvjetom da su dodijeljene potpore navedene u točkama A i B)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 760.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.600.000,00 HRK.

Sukladno I. izmjeni Poziva (04.01.2017.) novi rok od kojeg se primaju prijave na natječaj je 15. veljače 2017. Krajnji rok za zaprimanje projektnih prijava je 31. prosinca 2017. godine.

Documentation

Treća izmjena natječajne dokumentacije


Dana 2. svibnja 2017. godine objavljena je treća izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu odnosno primjenjuje se od 3. svibnja 2017.
Datum: 30.11.2017.

FAQ

Workshops

Zagreb – 2. veljače 2017. u 11:00 sati, Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78

Rijeka – 7. veljače 2017., u 11:00 sati, HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23

Osijek – 9. veljače 2017., u 11:00 sati, HGK Osijek, Europske avenije 13

Split – 13. veljače 2017., u 10:00 sati, HGK Split, Ante Trumbića 4

Varaždin – 15. veljače 2017. u 10:00 sati, HGK Varaždin, Petra Preradovića 17

Prijavu na radionicu možete poslati na: davor.nikolic@mingo.hr s naznakom u predmetu poruke za koji se grad prijavljujete.

Competent institution

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X