Tenders

Interreg Dunav – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Status

Closed
08.03.2019.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

Area

IRI

Management

Availability of funds

≈  60 milijuna eura

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Summary

3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj poziva je poboljšati uvjete za život i rad u Dunavskoj regiji zajedničkom suradnjom te primjenom pametnih rješenja kroz projekte kojima se ostvaruju specifični ciljevi iz područja inovacija, zaštite okoliša, transporta, energije i dobrog upravljanja te kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva, unaprjeđenju razvojnih politika, razvoju master i akcijskih planova, strategija itd.

Program Dunav se nadovezuje na makroregionalnu strategiju Europske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) te radi na rješavanju zajedničkih izazova i potreba u pojedinim područjima gdje se očekuje da će transnacionalna suradnja ostvariti konkretne rezultate.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u četvrtom pozivu:

1. Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija
1.1. Poboljšanje postojeće pravne regulative vezane uz inovacije.
1.2. Poboljšanje kompetencija i kapaciteta za poslovne i društvene inovacije.

2. Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija
2.1. Jačanje transnacionalnog (zajedničkog) upravljanja vodnim resursima i rizicima od poplava
2.2. Poticanje održivog upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom te prirodnim resursima
2.3. Poticanje obnove i upravljanje ekološkim koridorima
2.4. Poboljšanje spremnosti za upravljanje okolišnim rizicima

3. Bolje prometno povezana i energetski odgovorna Dunavska regija
3.1. Podržati ekološki prihvatljive i sigurne prometne sustave i uravnoteženu dostupnost urbanih i ruralnih područja
3.2. Poboljšati energetsku sigurnost i energetsku učinkovitost

4. Dobro upravljana Dunavska regija
4.1. Poboljšati institucionalne kapacitete za rješavanje društvenih izazova

Projekti moraju uključivati minimalno 3 financiranih partnera (pridruženi partneri ne predstavljaju dio proračuna) iz minimalno 3 zemlje (od čega barem vodeći partner mora biti iz EU dijela programskog područja). Prihvatljivi su projektni partneri sa čitavog teritorija RH.

Programsko područje: 14 zemalja dunavskog područja (9 EU članica + 3 IPA zemlje + 2 ENI zemlje): Hrvatska, Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka (2 regije), Slovenija, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Moldavija, BiH, Srbija, Crna Gora, Ukrajina (4 regije).

Prihvatljivi prijavitelji: nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013); privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu bilo koje države članice koja sudjeluje u programu ili, uz ograničenja, sukladno međunarodnom pravu.

Poziv je otvoren od 28. siječnja 2019. do 8. ožujka 2019. u 14:00 sati po srednjoeuropskom vremenu

Alokacija za treći poziv iznosi oko 60 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske dok je maksimalno trajanje projekata 30 mjeseci.

Prijave moraju biti dostavljene elektronskim putem isključivo na engleskom jeziku koristeći on-line alat za praćenje programa.

Natječajnu dokumentaciju  možete pronaći na stanici programa www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals , a za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja vezana uz program možete kontaktirati programsku kontakt točku za hrvatske partnere ili Zajedničko tajništvo Programa.

Sve obavijesti o pozivu te eventualne izmjene i/ili nadopune natječajne dokumentacije biti će objavljene na programskoj stranici

Workshops

Informativna radionica će se održati 29. siječnja 2019. godine s početkom u 10:30 sati (registracija od 10:00 sati) u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22 u Zagrebu (dvorana u prizemlju).

Zbog organizacijskih razloga molimo da svoje sudjelovanje potvrdite putem Prijavnog obrasca.

Radnu verziju programa možete pronaći ovdje.

Radni jezik info dana je hrvatski.

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X