Tenders

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

Status

Closed
21.10.2019.

Tender type

Referentna oznaka

KK.06.5.2.06

Area

Subscribers

Partneri

Jedini Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Državna geodetska uprava (DGU), državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji (1:5000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:250000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i infrastrukturi te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

Availability of funds

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 36.745.828,94 kuna, dok najviši mogući iznos sredstava iz Kohezijskog fonda iznosi 31.233.954,60 kuna.

Tender value

31.233.954,60 kn

Fund

Kohezijski fond

Program

Summary

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Documentation

Competent institution

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - SKOP

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X