Unaprijeđenje IKT infiastrukture za bolje poslovne rezultate

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.03.2.1.19.0002 (nije potpisan)

Naziv projekta

Unaprijeđenje IKT infiastrukture za bolje poslovne rezultate

OIB tvrtke ili organizacije

30532290707

Naziv tvrtke ili organizacije

Alarm automatika d.o.o.

Osoba za kontakt

Ana Srdoč

Lokacija

Primorsko-goranska , Rijeka

Kontakt telefon

0912233631

Email

anas@alarmautomatika.com

Vrsta nabave

Goods

Datum objave

08. 11. 2019.

Rok za dostavu ponuda

19. 11. 2019.

Kratak opis nabave

Evidencijski broj nabave: IKT-07/2019 Predmet nabave 109 kom. Microsoft SQL Standard User CAL ili jednakovrijedno 2 kom. SQL Server Standard ili jednakovrijedno Tehnička komponenta predmeta nabave opisana je u Prilogu 6. – Tehničke specifikacije Dokumentacije za nadmetanje. U Prilogu 6. navedena je količina predmeta nabave te detaljne tehničke specifikacije stavki predmeta nabave.

Priloženi dokumenti

DZN-Alarm automatika 7.rar


Dokumentacija za nadmetanje IKT-07/2019
Datum: 8.11.2019.

IKT-7-2019 - Odluka o odabiru.pdf


Odluka o odabiru
Datum: 21.11.2019.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X