Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji

Nabava paketa hrane za krajnje korisnike projekta: Paket A 7800 komada i Paket B 4200 komada