Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji

Predmet nabave su paketi higijenskih potrepština za krajnje korisnike projekta, 12.000 paketa.