“Renewable energy efficiency”

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.04.1.1.03.0286

Naziv projekta

“Renewable energy efficiency”

OIB tvrtke ili organizacije

89208646929

Naziv tvrtke ili organizacije

Pilana VRATA d.o.o.

Osoba za kontakt

Dražen Marković

Lokacija

Primorsko-goranska , Fužine

Kontakt telefon

+385 99 539 6944

Email

nabava@pilana-vrata.hr

Vrsta nabave

Goods

Datum objave

05. 10. 2022.

Rok za dostavu ponuda

14. 10. 2022.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je izmjena u dijelu tehnološkog procesa prerade drva odnosno nabava novih transportera za obradu drva kojim se zamjenjuju postojeći transporteri u proizvodnom pogonu Naručitelja. Predmet nabave podijeljen je na 3 grupe: Grupa 1 Valjkasti transporter i poprečni transporter prema višelisnom cirkularu 1 kom, Grupa 2 Valjkasti transporter iza brente 1 kom, Grupa 3 Valjkasti transporter sa izbacivanjem lijevo-desno 3 kom.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X