RAZVOJ PERSONALIZIRANOG DIJAGNOSTIČKOG ALATA ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE KARDIOMETABOLIČKIH BOLESTI – CardioMetabolic

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.01.2.1.02.0321

Naziv projekta

RAZVOJ PERSONALIZIRANOG DIJAGNOSTIČKOG ALATA ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE KARDIOMETABOLIČKIH BOLESTI – CardioMetabolic

OIB tvrtke ili organizacije

41170172944

Naziv tvrtke ili organizacije

Specijalna bolnica Sv. Katarina

Osoba za kontakt

Jadranka Primorac

Lokacija

Gr , Zagreb

Kontakt telefon

+385 1 2867 400

Email

jadranka.primorac@svkatarina.hr

Vrsta nabave

Goods

Datum objave

23. 06. 2022.

Rok za dostavu ponuda

04. 07. 2022.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je oprema za oftamološku ordinaciju: oftamološka stolica, auto kerato-refraktometar, biomikroskop sa aplacionim tonometrom i električnim postoljem, digitalni optotip, set probnih stakalaca sa probnim okvirom, digitalni lensmetar, ručni tonometar i ručni oftalmoskop/skijaskop, sa tehničkim specifikacijama detaljno opisanima u Prilogu 2. Tehničke karakteristike, a koji čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponude. Količina predmeta nabave je definirana u troškovniku (Prilog 3. Poziva na dostavu ponude). Količina je točna.

Priloženi dokumenti

Poziv na dostavu ponude.docx


Poziv na dostavu ponude
Datum: 23.6.2022.

Prilog 1 - Ponudbeni list.docx


Prilog 1 - Ponudbeni list
Datum: 23.6.2022.

Prilog 2 - Tehničke karakteristike.docx


Prilog 2 - Tehničke karakteristike
Datum: 23.6.2022.

Prilog 3-Troškovnik.docx


Prilog 3-Troškovnik
Datum: 23.6.2022.

Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.docx


Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju
Datum: 23.6.2022.

Prilog 5 - Izjava ponuditelja.docx


Prilog 5 - Izjava ponuditelja.
Datum: 23.6.2022.

Odluka o odabiru ponude.pdf


Odluka o odabiru ponude
Datum: 13.7.2022.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X