Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost društva Rasco d.o.o.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.03.2.1.15.0061

Naziv projekta

Povećanje kapaciteta i tehnološka optimizacija za održivu globalnu konkurentnost društva Rasco d.o.o.

OIB tvrtke ili organizacije

12710048305

Naziv tvrtke ili organizacije

Rasco d.o.o.

Osoba za kontakt

Ružica Petričec Fabijanec

Lokacija

Koprivničko-križevačka , Kalinovac

Kontakt telefon

+385 98 980 4318

Email

rpetricec@rasco.hr

Vrsta nabave

Goods

Datum objave

30. 01. 2020.

Rok za dostavu ponuda

19. 02. 2020.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je linija za površinsku zaštitu (sačmarenje i bojanje) metalnih dijelova u zatvorenim komorama te usavršavanje zaposlenika za pravilno rukovanje linijom. Ova linija će biti smještena u Nadogradnju hale 5. Linija predstavlja integralnu cjelinu koja se sastoji od više dijelova povezanih pokretnim prijenosnikom (konvejer). Budući da predstavlja povezanu funkcionalnu cjelinu, predmet nabave nije podijeljen u grupe i Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave. Naziv i sjedište Naručitelja: RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o., Kolodvorska 120 b, 48361 Kalinovac

Priloženi dokumenti

Tender documentation_dokumentacija za nadmetanje.zip


Dokumentacija s prilozima
Datum: 30.1.2020.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X