Centar kompetencija za naprednu mobilnost

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.01.2.2.03.0022

Naziv projekta

Centar kompetencija za naprednu mobilnost

OIB tvrtke ili organizacije

33890755814

Naziv tvrtke ili organizacije

DIV GRUPA d.o.o.

Osoba za kontakt

Marin Šulentić

Lokacija

Zagrebačka , Samobor

Kontakt telefon

0992530858

Email

tenderi@divgroup.eu

Vrsta nabave

Goods

Datum objave

01. 06. 2023.

Rok za dostavu ponuda

23. 06. 2023.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je „Osnovni materijal (repromaterijal) s pripadajućim elementima trupa“ – ponovljeni postupak 6, samo za grupu 2. Provlake. Roba se nabavlja za potrebe projekta CEKOM - Centar kompetencija za naprednu mobilnost, KK.01.2.2.03.0022, u sklopu Poziva Podrška razvoju Centara kompetencija, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave detaljno je opisan u Prilogu II Troškovniku, u Prilogu III. Ostali tehnički uvjeti i u točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje. / Subject-matter of the procurement is “Basic material (raw material) with associated hull elements” – repeated procedure 6, only for Lot 2 Manholes. The goods are procured for the needs of the project KK.01.2.2.03.0022, CEKOM - Centar kompetencija za naprednu mobilnost (Center of competence for advanced mobility), within the Call Podrška razvoju Centara kompetencija, funded by the European Regional Development Fund. The procurement subject-matter details are in Annex II the Cost Sheet and Annex III. Other technical requirements and in point 2.4. of Tender Documentation.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X