Koordinacijski odbor

Sukladno Sporazumu o suradnji u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima  potpisanim 1. veljače 2017. godine između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Odluci o uspostavi Koordinacijskog odbora Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima od 7. ožujka 2017. te njenim  izmjenama i dopunama, osniva se i uređuje Koordinacijski odbor Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Koordinacijski odbor je tijelo za koordinaciju provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Članovi Koordinacijskog odbora i njihove zamjene su predstavnici sljedećih tijela:

Pridruženi članovi Koordinacijskog odbora su gradonačelnici gradova Benkovca, Petrinje, Vukovara, Knina, Belog Manastira i načelnik općine Darda te voditelji jedinica za intervencijski plan odabranih pilot gradova i zamjenik voditelja Jedinice za Intervencijski plan Grada Belog Manastira i Općine Darda.

Poslovnikom je definiran način rada Koordinacijskog odbora te prava i obveze članova Koordinacijskog odbora i pridruženih članova. Koordinacijski odbor se sastaje svakih šest mjeseci, a po potrebi i češće.

ODRŽANA 4. SJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA

Dana 16. listopada 2018.  u prostorijama Ministarstva održana je 4. sjednica Koordinacijskog odbora na kojoj su prisustvovali predstavnici iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te članovi jedinica za provedbu intervencijskih planova, predstavnici gradova: Benkovca, Knina, Petrinje, Vukovara, Belog Manastira i Općine Darda.

Nazočni članovi Odbora jednoglasnom odlukom usvojili su 3. šestomjesečni izvještaj o provedbi Intervencijskog plana Grada Knina i 2. šestomjesečni izvještaj o provedbi intervencijskih planova gradova: Benkovca, Belog Manastira i Općine Darda,  Petrinje i Vukovara.

Uz pohvale gradovima na dosadašnjoj dinamici provedbe, Koordinacijski odbor je zaključio da je potrebno  ubrzati realizaciju i u što kraćem vremenu prijaviti i ostale projekte te su svi gradovi dobili  preporuku za ubrzanje dinamike provedbe intervencijskih planova.

ODRŽANA 5. SJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je dana 12. ožujka 2019. održalo 5. sjednicu Koordinacijskog odbora s ciljem praćenja, procjene i odobravanja napretka provedbe Programa kao i šestomjesečnih izvješća gradova za razdoblje 1.7.-31.12.2018.

U okviru objavljenih poziva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. (Specifični cilj 9b1) tijekom promatranog izvještajnog razdoblja gradovi su prijavili 10 novih projekata. Od ukupno 70 pojedinačnih projekata iz intervencijskih planova, od početka provedbe Programa do 31. prosinca 2018. na natječaje je prijavljen ukupno 51 projekt. Od početka provedbe Programa do kraja ovog izvještajnog razdoblja ukupno je potpisan 31 ugovor, čime su gradovima dodijeljena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 135,7 mil. kn što predstavlja napredak u ugovaranju za 30% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Ovo izvještajno razdoblje obilježio je i porast u realizaciji projekata te su isplaćena bespovratna sredstva porasla za 36% u odnosu na 30. lipnja 2018. te je godina završila s isplatama u ukupnom iznosu od 60,6 mil. kn.
Prijave zaprimljene na pozive za razvoj poduzetništva za svih pet gradova su u postupku evaluacije u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. U dijelu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (Specifični cilj 9.i.2.), a slijedom objavljenog poziva “Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“, zaprimljeno je ukupno 75 prijava koje su u fazi evaluacije.

Nakon obrazlaganja šestomjesečnih izvješća o provedbi intervencijskih planova od strane gradova, nazočni članovi Odbora iznijeli su preporuke za ubrzanje dinamike provedbe te jednoglasnom odlukom usvojili 4. šestomjesečni izvještaj o provedbi Intervencijskog plana Grada Knina i 3. šestomjesečni izvještaj o provedbi intervencijskih planova gradova Vukovara, Petrinje, Benkovca te Belog Manastira i Općine Darda.
Sjednica je završena preporukom o daljnjoj suradnji, organiziranju konzultacija i razmjeni iskustva kako bi se ubrzala dinamika provedbe projekata intervencijskih planova iz oba fonda (Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda), a sve u skladu s integriranim pristupom po kojem je Program prepoznat.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X