Donesena Odluka o financiranju operacije „Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeni naziv: program eUsavršavanje)“

Objavljeno - 19.02.2021.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu za dostavu prijedloga operacije, koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. (broj Poziva: UP.02.2.1.07.), donijelo je 12. veljače 2021. godine Odluku o financiranju operacije „Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeni naziv: program eUsavršavanje)“.

U okviru ove operacije financirat će se aktivnosti čiji je cilj unaprjeđenje zdravstvene zaštite i doprinos održivosti zdravstvenog sustava kroz proces kontinuiranog cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika. Specifični cilj operacije je unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika kroz povećanu dostupnost i raznolikost stručnih sadržaja programa eUsavršavanje.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 4.741.705,24 HRK. Odluka o financiranju nalazi se ovdje.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X