Donesena Odluka o financiranju operacije „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Objavljeno - 13.11.2020.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava – Upravi za tržište rada i zapošljavanje za dostavu prijedloga operacije „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ (broj Poziva: UP.01.3.2.13), donijelo je 10. studenoga 2020. godine Odluku o financiranju.

Ukupna vrijednost operacije „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“ i iznos bespovratnih sredstava je 750.000,00 HRK.

U sklopu ove operacije provodit će se aktivnosti kojima će se podići razina informiranosti mladih o Garanciji za mlade (GZM), pravima i obvezama vezanim uz pristup tržištu rada i povratku u obrazovanje, kroz osnaživanje vizualnog identiteta GZM u Republici Hrvatskoj i provedbu komunikacijskih aktivnosti te osnaživanje kapaciteta zaposlenika institucija na tržištu rada i drugih dionika uključenih u Savjet GZM. Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X