„Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar“

Objavljeno - 26.11.2019.

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Referentnom centru za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dostavu prijedloga operacije, koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“, Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (broj Poziva: UP.02.2.1.05.), donijelo je 21. studenoga 2019. godine Odluku o financiranju operacije „Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar“. Cilj operacije je doprinijeti poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite te povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava Republike Hrvatske kroz jačanje kompetencija i unaprjeđenje znanja zdravstvenih djelatnika Republike Hrvatske u području radiološke dijagnostike stvaranjem preduvjeta za provedbu edukacija te provedbom istih.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 32.559.724,50 HRK. Odluka o financiranju nalazi se ovdje.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X