Donesena II. Odluka o financiranju operacije „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova“ Državne geodetske uprave

Objavljeno - 06.05.2019.

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Državnoj geodetskoj upravi za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ za operacije „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova“, „Jačanje kapaciteta službenika DGU kroz edukaciju o učinkovitoj primjeni mjernih metoda i servisa uz primjenu službenih geodetskih datuma“ i „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.10) donijelo je drugu Odluku o financiranju za operaciju Državne geodetske uprave pod nazivom „Podrška edukaciji službenika DGU u provedbi procesa homogenizacije katastarskih planova“.

Operacija je posebno usmjerena jačanju kapaciteta u području postupka homogenizacije katastarskih planova kao preduvjeta za pokretanje homogenizacije katastarskih planova u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 3.778.421,01 HRK.

Odluka o financiranju nalazi se u prilogu.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X