Donesena Druga odluka o financiranju operacije Ministarstva financija – Carinske uprave „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“

Objavljeno - 13.11.2020.

 

 

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu financija – Carinskoj upravi za dostavu prijedloga operacija „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“, „Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)“, „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“, „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije (NCTS)“ koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.33), 6. studenog 2020. godine donijelo je drugu Odluku o financiranju u okviru Poziva UP.04.1.1.33 za operaciju Ministarstva financija – Carinske uprave „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“.

Intrastat istraživanje predstavlja redovito prikupljanje podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije na temelju izvještaja odabranih poslovnih subjekata koji sudjeluju u toj razmjeni. Prikupljanje Intrastat podataka od odabranih poslovnih subjekata za Državni zavod za statistiku obavlja Ministarstvo financija – Carinska uprava. Predmetnom operacijom smanjit će se administrativno opterećenje za gospodarstvenike te povećati kvaliteta službenih statističkih podataka o robnoj razmjeni unutar Europske unije i modernizirati poslovni procesi Carinske uprave.

Ukupna vrijednost i iznos bespovratnih sredstava za operaciju „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“ je 2.400.000,00 HRK.  Odluka o financiranju nalazi se u prilogu.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X