Natječaji

Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar)

Status

Zatvoren
31.12.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Vrijednost natječaja

39.407.381,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Ministarstvo je odabralo 5 pilot područja (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar) u kojima će se provoditi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Kao preduvjet uspješne provedbe razvojnih projekata iz pet Intervencijskih planova, pripremljenih od strane izabranih pilot područja, potrebno je pravovremeno pripremiti i izraditi svu projektnu i tehničku dokumentaciju te provesti aktivnosti jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave nadležnih za provedbu tih Intervencijskih planova. Financiranje u okviru ovog Poziva provest će se kroz dvije grupe aktivnosti:
Grupa aktivnosti A: Priprema dokumentacije za provedbu Intervencijskih planova
Grupa aktivnosti B: Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova

Prihvatljivi prijavitelji:
Jedinice lokalne samouprave: gradovi Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar te općina Darda
Nositelji projekata iz odobrenih Intervencijskih planova gradova Belog Manastira (uključujući općinu Darda), Benkovca, Knina, Petrinje i Vukovara 

Predmet Poziva:
1. Priprema dokumentacije koja je preduvjet za razvoj i početak provedbe projekata iz odobrenih Intervencijskih planova u pet pilot gradova
2. Izgradnja kapaciteta gradova/nositelja Intervencijski planova za razvoj i provedbu integriranih programa/alata koji imaju za cilj regeneraciju depriviranih područja

Svrha Poziva: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Ukupna alokacija39.407.381,00 HRK

Rok za dostavu projektnog prijedloga je 31. prosinca 2018. godine

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X